A

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat eläinlääkintähuolto, elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonta sekä ympäristönsuojelu. Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Tehtäviin kuuluvat mm.
- ympäristölupien käsittely
- maa-aineksen ottoluvat
- jätehuollon valvonta
- ruoppaus- ja ojitusasiat
- patterointi-ilmoitukset 
- luonnon-, vesien- ja ilmansuojelu.

Lausunto-, ohjaus- ja neuvonta-asioissa käänny Sastamalan kaupungin yhteyshenkilön puoleen.

Ympäristönsuojelu (Sastamala)

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkäri
Leena Kouvo
, kunnaneläinlääkäri
Lauttakyläntie 19, 31900 Punkalaidun 
puhelin 0400 254 005 ma-pe
Puhelintunti arkisin klo 8-9
Alla olevasta linkistä löydät alueen muiden eläinlääkärien yhteystiedot
Eläinlääkärit (Sastamala)

Löytöeläimet
Kiikoisten löytöeläinpalvelu
, Mira Ekholm-Martikainen
Kiikostentie 336, 38360 Sastamala
Puhelin 050 3537884

Eläinlääkintähuolto (Sastamala)

Elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonta

Terveydensuojelu on elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvien haittojen ja vaarojen ennaltaehkäisemistä sekä jo olemassa olevien haittojen rajoittamista tai poistamista.

 Terveellisen ympäristön edellytyksiä ovat:
-riittävä ja turvallinen ruoka ja juoma
-turvallinen ja viihtyisä asuminen
-puhdas ilma  

Tehtäviin kuuluu mm. elintarvikkeiden, talous- ja uimavesien, asuntojen, työhuoneiden sekä vapaa-ajanviettopaikkojen valvonta. Taksan, valvontasuunnitelman, yhteystiedot ja muuta löydät ympäristöterveydenhuollosta (Sastamala).

Talousveden testausselosteet 

Uimavesitulokset (Sastamala)

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelulla suojellaan ympäristöä ihmisten haitoilta.
Ympäristönsuojelu on ihmisen toiminnasta aiheutuvan elinympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisemistä ja jo aiheutuneiden haittojen rajoittamista tai poistamista.  

Yleisiä ympäristönsuojelutavoitteita ovat:

  • luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja sen kestävän käytön edistäminen
  • vesistöjen hajakuormituksen vähentäminen
  • ilman laadun heikkenemisen estäminen
  • pohjavesien säilyminen puhtaana
  • jätteiden syntymisen vähentäminen

Ympäristönsuojeluun kuuluu mm. ympäristölupien käsittely ja valvonta, maa-ainesten ottolupien käsittely ja valvonta, jätehuollon valvonta, luonnonsuojelu, lausuntojen antaminen sekä vesiin, ilmaan, maaperään ja meluun liittyvät kysymykset.

Yhteystiedot:

Sähköposti: ymppi(at)sastamala.fi

Sastamala ja Punkalaidun
Ympäristötarkastaja Heidi Leppinen
p. 0400 805 432

Ympäristönsuojelu (Sastamala)

Ympäristönsuojelun lomakkeet, ohjeet ja määräykset (Sastamala)