Valtuuston varajäsenet

Keskusta
Välimaa Esa-Matti
Saarinen Henrietta
Rannikko Satu
Ollikainen Matti
Keto Simo
Kankaanpää Jyrki
Rintala Tuomas

Kokoomus
Lintunen Jani
Männistö Soili
Lintunen Niilo
Siukola Pasi
Laitsaari Veikko
Leppäkorpi Erkki

Perussuomalaiset
Mäki-Laurila Anne
Rantanen Mirja
Nieminen Olli

Sosiaalidemokraatit
Laakso Jola
Setälä Matti
Lindqvist-Saarela Marita
Mattila Pentti