A

Jätehuoltopalvelut

Jätehuollon järjestäminen

Jätelain (646/2011) mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma tai naapureiden kanssa yhteinen jäteastia, jonne kiinteistön jätteet voidaan laittaa.
Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus oman jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa kiinteistöä yrittäjän ja kiinteistön tekemän sopimuksen mukaan.

Jätelautakunta

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomaisena toimii jätelautakunta.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Akaa,  Eura, Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (pois lukien Suodenniemi ja Mouhijärvi), Somero, Säkylä, Tammela, Urjala ja Ypäjä.

Jätehuoltomääräykset https://www.jateltk.fi/ohjeet-maaraykset/

Jätelautakunnan internet-sivut  http://www.jateltk.fi/  

Yhteystiedot:
Forssan kaupunki
Jätelautakunta
PL 62
30101 Forssa
jatelautakunta@forssa.fi 

Jätehuoltoyhtiö

Jätehuollon palvelutehtäviä yhteistoiminta-alueella hoitaa alueen kuntien omistuksessa oleva Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Jätehuoltoyhtiön tehtävänä on hoitaa muun muassa yhdyskunta- ja hyötyjätehuoltoa, vaarallisten jätteiden keräystä, jätehuollon kehittämistä, tiedotusta ja neuvontaa yhteistoiminta-alueella.

Tutustu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n nettisivuihin: http://www.lhj.fi/

Asukkaan jätehuolto

Usein kysyttyä jätehuollosta https://www.jateltk.fi/ohjeet-ja-maaraykset/usein-kysytyt-kysymykset/ 

Jätelain (646/2011) 35 §:n mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella asuinkiinteistöllä on oltava joko oma tai usean kiinteistön yhteinen jäteastia (kimppa-astia), jonne kiinteistöllä syntyvät jätteet voidaan laittaa. Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa tyhjennyksestä yrittäjän ja kiinteistön haltijan välisen sopimuksen mukaisesti.

Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon tulee olla järjestetty kesäajaksi toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ympärivuotisesti käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen on kuitenkin järjestettävä jätehuoltonsa ympäri vuoden.

Alueella toimivien yksityisten jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot löytyvät muun muassa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta.
http://lhj.fi/kotitaloudet/jatteenkuljetus/sekajate/

Perusmaksu

Oman jäteastian tai kimppa-astian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu, jonka laskuttaa kaikilta asuinkiinteistöiltä yhteistoiminta-alueen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö (Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy).

Perusmaksulla katetaan kuntalaisille tarjottavat jätehuoltopalvelut (kierrätyspisteet, neuvonta, jäteasemat, lain vaatimien rekistereiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu) sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastian tyhjennysmaksua lukuun ottamatta asumisessa syntyvän jätteen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen eli jätelautakunta.

Jätetaksa https://www.jateltk.fi/taksat/jatetaksa/

Kimppa-astia

https://www.jateltk.fi/ohjeet-maaraykset/

Jäteastian tyhjennysväli

Jäteastioiden tyhjennysvälit on määritelty jätehuoltomääräyksissä https://www.jateltk.fi/ohjeet-maaraykset/.

Hakemus tyhjennysvälin pidentämiseksi:
https://www.jateltk.fi/lomakkeet/hakemus-jateastian-tyhjennysvalin-pidentamise/

Jätemaksun kohtuullistaminen

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain (646/2011) 81 §:n mukaisesti hakemuksesta määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä silloin, kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Maksuperusteiden on aina oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätemaksun kohtuullistaminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä käytetä. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö, syntyvän jätteen vähäinen määrä tai kiinteistön alhainen varustelutaso, kuten sähköjen tai viemäröinnin puute, eivät ole jätemaksun kohtuullistamisperusteita.

Hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi:
https://www.jateltk.fi/lomakkeet/hakemus-jatemaksun-kohtuullistamiseksi-jateas/ 

Kompostointi-ilmoitus

Kompostointi-ilmoitus tehdään jätelautakunnan oman sähköisen asioinnin kautta osoitteessa www.asioin.fi. Jätelautakunta on virallinen rekisterinpitäjä kompostointiin liittyen. Lisätietoa aiheesta voi lukea LHJ:n kotisivuilta www.lhj.fi. Myös LHJ:n sivuilla on mahdollista täyttää kompostointi-ilmoitus, jos jätelautakunnan sähköisen asioinnin kanssa on haasteita.