A

Esiopetus

Punkalaitumen kunnassa esikouluopetusta järjestetään molemmilla alakouluilla, Keskuskoululla ja Pohjoisseudun koululla. Ilmoitus lähikoulusta lähetetään tammikuussa ja toissijaista koulupaikkaa voi hakea sähköisellä lomakkeella (sähköinen hakemus toissijaiseen koulun) lomakkeet ja ohjeet-kohdasta.

Esiopetusikäiset kuuluvat varhaiskasvatusoikeuden piiriin esiopetusvuoden aikana. Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tai esiopetusta täydentävään toimintaan. 

Esiopetusta_taydentava_toiminta_ja_taydentava_varhaiskasvatus_ohjeet

Hakemukset esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen löytyvät osoitteesta Varhaiskasvatukseen hakeminen - Punkalaitumen kunta  ja lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Johanna Viitasaari (toimipaikkana päiväkoti / perhepäivähoito)

Hakemukset esiopetusta täydentävään toimintaan löytyvät osoitteesta Täydentävään toimintaan hakeminen - Punkalaitumen kunta (toimipaikkana Keskuskoulu ja Pohjoisseudun koulu)