A

Esiopetus

Punkalaitumen kunnassa esikouluopetusta järjestetään molemmilla alakouluilla, Keskuskoululla ja Pohjoisseudun koululla. Ilmoitus lähikoulusta lähetetään tammikuussa ja toissijaista koulupaikkaa voi hakea sähköisellä lomakkeella (sähköinen hakemus toissijaiseen koulun) lomakkeet ja ohjeet-kohdasta.

Esikoululaiset ovat lukuvuotensa aikana edelleen varhaiskasvatusoikeuden piirissä 31.7. saakka. Tästä syystä huoltajilla on mahdollisuus hakea heille päivähoitopaikkaa kouluilla järjestettävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asemesta, kuitenkin vain, jos päivähoitoa tarvitsee muuna aikana kuin ma-pe klo 6.30-17.00. Hakemukset löytyvät varhaiskasvatuksen sivuilta ja lisätietoja antaa vs. varhaiskasvatusjohtaja Sanna Kohijoki.