• Vesihuolto

A

Vesilaitostoiminta on alkanut Punkalaitumella jo 1960-luvulla. Aluksi laitos toimitti ainoastaan puhdasta vettä. Jäteveden viemäröinti ja käsittely aloitettiin 1970-luvulla, jolloin valmistui myös kunnan oma jätevedenpuhdistamo. Nykyisin jätevedet on johdettu vuodesta 2014 lähtien siirtoviemärillä käsiteltäviksi Huittisten Puhdistamo Oy:lle.
Vesihuoltolaitos vastaa Punkalaitumen kunnan puhtaan veden tuottamisesta ja jakelusta sekä kunnan omasta jätevesiviemäröinnistä. Lisäksi vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä 70:lle Urjalan kunnassa asuvalle asiakkaalle.

Vesi- ja jätevesimäärät

Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitoksella on kaksi vedenottamoa, Kanteenmaa ja Kenni. Lisäksi vettä ostetaan Humppilan Vesihuolto Oy:n Murron vedenottamolta sekä Huittisten kaupungin vesihuoltolaitokselta. Vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä oli vuoden 2023 lopussa 675 kpl. Vuonna 2023 vesijohtoverkostoon pumpattiin vettä yhteensä 123 059 m³, määrässä on laskua edelliseen vuoteen 7,3 %.

Kunnan viemäriverkostoon on liitetty 410 kiinteistöä (vuosi 2023). Jätevettä pumpattiin Huittisten Puhdistamolle 144 153 m3, määrässä oli nousua edelliseen vuoteen 9,58 %.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot