• Tervaskanto-hanke

A

Tervaskanto -hanke

Tervaskanto- hankkeen tavoitteena on, että eläkkeellä olevat tai eläköitymisvaihetta lähestyvät kuntalaiset löytävät liikunnan ilon ja merkityksen omalle hyvinvoinnilleen. Pitkäntähtäimen liikuntastrategiassa kiinnitetään huomioita ikääntyneiden kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien parantamiseen. Tavoitteena on saada liian vähän liikkuvat ikääntyneet noudattamaan liikuntasuositusta. Tavoitteena on saada kohderyhmä tekemään tietoisesti hyviä valintoja oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi erityisesti tavoitteellisen liikunnan avulla, lisäämällä liikuntatietämystä ja osaamista itsenäisen liikunnan aloittamiseksi. Vahvistetaan kunnassa vertaisveturiverkostoa, jotka tuovat liikunnan osaksi järjestökenttää, jolloin pystytään järjestämään myös sivukylillä yhteen tuovaa liikuntatoimintaa ikäihmisille, joiden päivittäiseen arkeen ei ole liikunta aikaisemmin kuulunut. Vertaisvetureiden kautta on mahdollista tavoittaa erilaisissa yhdistyksissä toimivia kuntalaisia, joiden liikuntatottumusten tukeminen saattaa lisätä merkittävästi kotona pärjäämistä. Punkalaitumen kunnan alueella on merkittävä ja mittava yhdistystoimijoiden kenttä.

Tervaskanto- hanke on saanut liikunnallisen elämäntavan valtakunnallista kehittämisavustusta vuodelle 2023.  

Hankkeen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolella kotona asuvat työelämästä pois jo jääneet tai jäämässä olevat miehet ja naiset saavat motivaatiota sekä mahdollisuuksia liikkumisensa lisäämiseen hankkeessa tuotettavan toiminnan ja materiaalin avulla. Tämän kohderyhmän kuntalaisille tarjotaan tukea, apua, opastusta ja virikkeitä positiivisen ja kannustavan lähestymistavan kautta kohti liikunnallisempaa arkea. Hankkeella tavoitellaan tunnetta siitä, että omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen on merkityksellistä ja toimintakykyä edistävää. Samalla ylläpidetään ikääntyvän väestön toimintakykyä ja ehkäistään sairauksia sekä tuetaan itsenäistä selviytymistä kotona. Liikkumista lisäämällä pyritään kohti parempaa elämänlaatu.

Yhteyshenkilö: Hyvinvointisuunnittelija Päivi Paija p. 040 610 6058.

Kesän liikunnat 2024

Hyvinvointilukkari kesä 2024 (2)

Tulostettava versio: Hyvinvointilukkari kesä 2024

Tulostettava versio: Pakarin kuntosalivuorot 2024 (pdf)