Tarkastuslautakunta 1.8.2021 - 31.5.2025

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.


Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.


Pöytäkirjanpitäjä
Palvelusihteeri


Puheenjohtaja
Karunen Timo
KESK
Puhelin:  0400 741 580
yrittäjä
Murronharjuntie 1100
31950 SADONMAA
-----------
varajäsen
Eskola Piritta
Varapuheenjohtaja
Prihti Ari
KOK
Puhelin:  0500 741 464
maatalousyrittäjä
Prihtinkulmantie 117
31900 PUNKALAIDUN
----------
varajäsen
Siukola Pasi
Jäsen
Rantanen Mirja
PS
Puhelin:  0500 563 497
vuoropäällikkö
Penttilänkuja 8
31900 PUNKALAIDUN
----------
varajäsen
Nousiainen Jani