A

Kaavoitus

Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset turvalliselle, terveelliselle, viihtyisälle ja toimivalle elinympäristölle.

Kaavahankkeista saa tietoa seuraamalla kuulutuksia kunnan ilmoitustaululla ja näillä internet-sivuilla sekä ilmoituksia Punkalaitumen Sanomissa. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua nähtävilläoloaikoina kunnantalolla ja kunnan Internet-sivuilla.

Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja kaavoituksen kulku (linkki alla)
Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja kaavoituksen kulku

Maankäytön rakennesuunnitelma+kartta (linkki alla)
Maankäytön rakennesuunnitelma
  + kartta (hyväksytty kvalt 21.3.2016)

Yhteystiedot:
tekninen johtaja Joonas Ramstedt
040 645 2141

kunnanrakennusmestari Olli Launonen
040 641 2044

Valmistuneet kaavat 

Pihlajatien asemakaavamuutos
Hyväksytty kvalt 10.11.2014
Asemakaavakartta + Asemakaavamerkinnät ja -määräykset


Korttelien 133, 139, 140 sekä niiden ympäristön asemakaavamuutos
Hyväksytty kvalt 21.8.2018
Asemakaavakartta + Asemakaavamerkinnät ja -määräykset


Isosuon tuulivoimaosayleiskaava

Hyväksytty kvalt 17.8.2015
Korkeimman hallinto-oikeuden 20.7.2017 päättämin muutoksin
Osayleiskaavakartta + osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset


Uuden Yhteiskoulu-lukion liikennejärjestelyiden asemakaava
Hyväksytty kvalt 15.4.2020
Asemakaavakartta + kaavamerkinnät ja -määräykset