Keskusvaalilautakunta 1.8.2021 - 31.5.2025

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.


Pöytäkirjanpitäjä
Palvelusihteeri


Keskusvaalilautakunnan jäsenet

  Puheenjohtaja
Henttinen Tapani
Puhelin:  040 750 4046
eläkeläinen
Kaapinkoskentie 10
31900 Punkalaidun
  Varapuheenjohtaja
Ylinen Eeva
sosiaaliohjaaja
Sanikentie 4
31900 Punkalaidun
  Jäsen
Dahl Ulla
Puhelin:  040 557 6930
  Jäsen
Ekilä Jaana
Puhelin:  040 566 6383
Myllytie 241
31850 Koskioinen
  Jäsen
Nousiainen Jani

Keskusvaalilautakunnan varajäsenet

  1. varajäsen
Leppäkorpi Erkki
Puhelin:  0400 495 437
kiinteistönhoitaja
Kajavanpolku 4 B 18
31900 Punkalaidun
  2. varajäsen
Kaunisto Jesse
  3. varajäsen
Lindqvist-Saarela Marita
Puhelin:  040 559 1721
laitoshuoltaja, yrittäjä
Ollilankulmantie 101
31810 Oriniemi
  4. varajäsen
Eskola Piritta
  5. varajäsen
Pihlajamaa Marju
Puhelin:  045 784 02725
esiluokanopettaja
Notkotie 12 B 4
31900 Punkalaidun