A

Koulun tilat

Syksyllä 2020 saatiin uudet tilat yhteiskoululle ja lukiolle. Yhteiskoulu on perusopetuksen 7-9-luokkien 2-sarjainen koulu. Uudessa rakennuksessa on tilat 180 oppilaalle, lisäksi henkilökuntaa on n. 35 henkilöä. Koulurakennus on kaksikerroksinen ja sen pinta-ala on noin 2400 m2. Koulun valmistuskeittiö toimii kunnan keskuskeittiönä.

Turvallinen ja terveellinen koulu

Rakennus palvelee käyttäjiään nykyaikaisena uutta teknologiaa hyödyntävänä oppilaitoksena. Koulu on suunniteltu esteettömäksi oppilaitokseksi ja rakennuksen ulkoseinärakenteet on toteutettu painumattomasta massiivihirrestä. Koulu on kengätön koulu. Kengättömyys tukee myös terveyttä ja hyvinvointia.

Uusi oppimisympäristö

Luokkatilojen lähellä olevia aulatiloja ja muita koulun tiloja, kuten ruokasalia, voidaan hyödyntää oppimisympäristöinä.

Tilojen muu hyödyntäminen

Rakennuksen iltakäyttö painottuu kansalaisopiston ja musiikkiopiston opiskelutarjontaan taito- ja taideaineiden luokissa, mediaopetustilassa sekä muutamassa yleisluokassa. Koulun ruokasalia voidaan käyttää muulloinkin ja siksi ruokasalin yhteyteen tehtiin kotitaloustilan muusta opetustilasta rajattava pienkeittiö.

Tilojen vuokraaminen