A

Kunnanvaltuusto 1.8.2021 - 31.5.2025

Voimasuhteet: Keskusta 7, Kokoomus 6, SDP 4, Perussuomalaiset 4


Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2021
Pöytäkirja tarkastetaan kahden kullakin kerralla valitun jäsenen toimesta kokousta seuraavana perjantaina.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa viikko kokouksesta ja mikäli se osuu pyhäpäivälle, seuraavana arkipäivänä klo 9 - 15.

Nuorisovaltuuston edustaja: Niko Heikkinen

Puheenjohtaja
Lumme Harri
KOK
Puhelin:  0440 660 033
maanviljelijä, KTM
Urjalantie 290
31900 PUNKALAIDUN
I varapuheenjohtaja
Pulakka Merja
SDP
Puhelin:  040 416 2248
perhepäivähoitaja
Vikintie 4 D 14
31900 PUNKALAIDUN
II varapuheenjohtaja
Karunen Timo
KESK
Puhelin:  0400 741 580
yrittäjä
Murronharjuntie 1100
31950 SADONMAA
  Ali-Rantala Sami
KESK
  Dahl Ulla
SDP
Puhelin:  040 531 0215
Kankaanranta Maria
KOK
Puhelin:  044 545 7632
myyjä
Kankkunen Matti
PS
Puhelin:  040 662 0808
huoltoinsinööri
Lauttakyläntie 371
31900 PUNKALAIDUN
Korhonen Tapio
PS
Puhelin:  0400 915 321
yrittäjä
Kustaankuja 7
31900 PUNKALAIDUN
  Kouvo Markus
KESK
metsätalousinsinööri
Kanteenmaantie 1270
31970 KANTEENMAA
  Lappalainen Sari
SDP
Puhelin:  040 167 2728
sosionomi AMK
Lähdeniemi Linda
KESK
Puhelin:  044 205 0224
opiskelija, toiminnanjohtaja
Rantatie 12 A 2
31900 Punkalaidun
Madekivi Sirkka
KOK
Puhelin:  050 553 2685
terveydenhoitaja
eläkkeellä
Nousiainen Jani
PS
Peltomäki Antti
KOK
Puhelin:  0400 780 850
yrittäjä
Urjalantie 870
31850 KOSKIOINEN
Prihti Ari
KOK
Puhelin:  0500 741 464
maatalousyrittäjä
Prihtinkulmantie 117
31900 PUNKALAIDUN
Salioja Sanna
KESK (sit.)
Puhelin:  050 338 1613
luokanopettaja
Seppä Matti
KESK
Palojoentie 200
31900 PUNKALAIDUN
Törmä Martti
KESK
Puhelin:  0400 919 537
maanviljelijä/myyjä
Lykkiöntie 41
31860 TURSA
Uutto Sami
PS
Puhelin:  044 326 1323
yrittäjä
Wakkala Marja
SDP
Puhelin:  045 146 7726
Yli-Parri Juha
KOK
Puhelin:  0500 535 202
agrologi, maanviljelijä
Lauttakyläntie 560
31900 PUNKALAIDUN