A

Kriisi perheessä

Palvelut kriisitilanteissa

Apua heti

Kriisikeskus Osviitta

Perheneuvola

Perheneuvolasta voit saada apua kun

• olet huolissasi lapsen käyttäytymisestä tai kehityksestä
• koet tarvitsevasti tukea vanhemmuuteesi ja lasten kasvatukseen
• lapsella on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kaverisuhteissa
• parisuhteessa tai perheenjäsenten välillä on ristiriitoja
• perheessä on koettu menetyksiä tai suuria muutoksia
• perheessä harkitaan avioeroa tai on jo koettu avioero ja lasten asiat mietityttävät

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa varhaista tukea perheellesi. Kotipalvelun työntekijät auttavat perhettäsi, kun olette haasteellisessa elämäntilanteessa. He tukevat perhettäsi arjessa selviytymisessä. 

Perhetyö

Perhetyö auttaa ja tukee silloin, kun:

  • tarvitset tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseen
  • apua perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen
  • erityistä tukea lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi
  • apua lapsen tai nuoren kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista sopimiseksi
  • tukea koulunkäynnin sujumiseen

Punkalaitumen seurakunta - Apua ja tukea elämään

Kriisissä auttaminen ja selviytyminen

Punaisen Ristin kriisiohjeita

Tukea verkossa

Ero perheessä

Eroauttamisen palvelut

Taloudellinen kriisi

Taloudellinen tuki

Onnettomuuden kohdatessa

Kriisiapu (Pirha)

Valtakunnallinen kriisipuhelin

Perheenjäsenen sairastuminen

Sylva Ry

Sylva ry tarjoaa tukea ja toimintaa syöpäsairaiden lasten perheille, nuorille ja nuorille aikuisille valtakunnallisesti.

Suru ja kriisi - seurakunta

Mielenterveyden häiriöt perheessä

Mielenterveys- ja päihdepalvelut (Pirha)

Mielenterveystalo

Solmussa chat (Mieli ry)

Sekasin chat nuorille (12-29-vuotiaille)

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa (FinFami)

Yhdistyksen tarjoama omaisneuvonta on maksutonta keskusteluapua psyykkisesti sairastuneiden ja päihderiippuvaisten omaisille ja läheisille.

Mielikahvila (Pirkanmaan mielenterveys ry)

Läheisen kuolema

KÄPY Lapsikuolemaperheet ry

Nuoret lesket Ry

Suru ja kriisi - seurakunta

Väkivalta perheessä

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa arjessa jaksamiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa. Myös lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa, kriisitilanteessa tai lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa lapsiperheiden sosiaalityö on apunasi.

Nettiturvakoti

Nollalinja (puhelinpalvelu, lähisuhdeväkivalta)

Apua väkivaltaan-chat