A

Vireillä olevat kaavat

Penttilän alueen asemakaavamuutos


Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alueen asemakaavan ajantasaistaminen alueen vetovoimaisuutta kohentaen ja parantaen alueen pientalotonttien toteuttamisedellytyksiä. Lisäksi kaavamuutoksessa tullaan tarkastelemaan alueen liikenteellisten järjestelyjen ja asutuksen sijoittumisen edellytyksiä.

Ehdotusvaiheen aineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 (16.6.2020, päivitetty 13.4.2021)

Poistuva kaava

Palauteraportti 23.8.2021

Seurantalomake 28.9.2021

Penttilän asemakaava 4.10.2021

Kaavaselostus 4.10.2021