A

Nuoret aikuiset

Monet linkit ohjautuvat muiden toimijoiden verkkosivuille, Sosiaali- ja terveyspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuille www.pirha.fi.

Palvelut arkeen

Toisen asteen koulutus

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus

Opiskelijan etuudet Kela

Opiskeluhuolto

Työllisyyspalvelut

Suun terveyspalvelut

Alle 18-vuotiaat kutsutaan hammashoitoon yksilöllisin väliajoin. 18 vuotta täyttäneille hoitoaikoja annetaan keskitetystä ajanvarauksesta hammaslääketieteellisin ja lääketieteellisin perustein kiireellisyyden mukaan. 

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

Ehkäisyneuvontaan kuuluu kokonaisvaltainen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, kuten mm. seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta, myönteisen seksuaalisuuden edistäminen, seksitautien torjunta ja seksuaalisen kaltoinkohtelun torjunta.

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonnassa asiakas saa tietoa paikkakunnan liikuntapalveluista, liikunnan vaikutuksista hyvinvointiin ja ohjeistusta liikunnan aloittamisesta. 

Nuorisopalvelut

Punkalaitumen kunnan nuorisopalvelut

Tukea nuorelle aikuiselle

Opiskeluhuolto

Perheneuvola

Perheneuvolasta voit saada apua kun

• olet huolissasi lapsen käyttäytymisestä tai kehityksestä
• koet tarvitsevasti tukea vanhemmuuteesi ja lasten kasvatukseen
• lapsella on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kaverisuhteissa
• parisuhteessa tai perheenjäsenten välillä on ristiriitoja
• perheessä on koettu menetyksiä tai suuria muutoksia
• perheessä harkitaan avioeroa tai on jo koettu avioero ja lasten asiat mietityttävät

Perhetyö

Perhetyö auttaa ja tukee silloin, kun:

  • tarvitset tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseen
  • apua perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen
  • erityistä tukea lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi
  • apua lapsen tai nuoren kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista sopimiseksi
  • tukea koulunkäynnin sujumiseen

Työikäisten sosiaalityö

Sosiaalihuollon ammattilaisten puoleen voit kääntyä muun muassa kokiessasi tuen tarvetta elämäntilanteeseesi ja arkeesi tai kohdatessasi kriisin, kuten eron, häädön tai velkaantumisen.

Talous ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdetyön vastaanottopalveluissa apunasi ovat terveydenhuollon ammattilaiset. Vastaanotolla saat mielenterveys-, päihde - ja riippuvuushäiriöiden hoitoa. Vastaanoton hoitaja on tukenasi silloin, kun tarvitset apua haastavassa elämäntilanteessa tai tukea arjessa jaksamiseen.

Seurakunnan diakoniatyö

Asumisen tuet Kela

Kriisikeskus Osviitta

Tuki- ja neuvontapiste Kiusatut

Nuorisotyö

Nuorisopalvelut

Punkalaitumen kunnan nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on omaa paikkaansa ja suuntaansa etsiville 16−29-vuotiaille nuorille tarkoitettu vapaaehtoinen ja maksuton ohjauspalvelu.

Erityistason palvelut

Vammaisten palvelut

Vammaisten ja kehitysvammaisten palveluiden tarkoituksena on edistää henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vamman tai sairauden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Itsenäiseen elämään

Kuluttajaliiton neuvontapuhelin

Mun talous

Omaan kotiin (Martat)

Tukea verkossa

Väestöliitto, nuoret aikuiset

Mielenterveystalo

Sekasin chat nuorille (12-29-vuotiaille)

Nuorten exit

Päihdelinkki

Mieli ry:n kriisipuhelin

Rikosuhripäivystys

Tietoa kutsunnoista ja asevelvollisuudesta

Asevelvollisen avustukset KELA

Kutsunnat

Puolustusvoimat varusmiespalvelus

Siviilipalvelus