A

Nuoret aikuiset

Monet linkit ohjautuvat muiden toimijoiden verkkosivuille, Sosiaali- ja terveyspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuille www.pirha.fi.

Palvelut arkeen

Toisen asteen koulutus

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus

Opiskelijan etuudet Kela

Opiskeluhuolto

Työllisyyspalvelut

Suun terveyspalvelut

Alle 18-vuotiaat kutsutaan hammashoitoon yksilöllisin väliajoin. 18 vuotta täyttäneille hoitoaikoja annetaan keskitetystä ajanvarauksesta hammaslääketieteellisin ja lääketieteellisin perustein kiireellisyyden mukaan. 

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

Ehkäisyneuvontaan kuuluu kokonaisvaltainen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, kuten mm. seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta, myönteisen seksuaalisuuden edistäminen, seksitautien torjunta ja seksuaalisen kaltoinkohtelun torjunta.

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonnassa asiakas saa tietoa paikkakunnan liikuntapalveluista, liikunnan vaikutuksista hyvinvointiin ja ohjeistusta liikunnan aloittamisesta. 

Nuorisopalvelut

Punkalaitumen kunnan nuorisopalvelut

Tukea nuorelle aikuiselle

Opiskeluhuolto

Työikäisten sosiaalityö

Sosiaalihuollon ammattilaisten puoleen voit kääntyä muun muassa kokiessasi tuen tarvetta elämäntilanteeseesi ja arkeesi tai kohdatessasi kriisin, kuten eron, häädön tai velkaantumisen.

Talous ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdetyön vastaanottopalveluissa apunasi ovat terveydenhuollon ammattilaiset. Vastaanotolla saat mielenterveys-, päihde - ja riippuvuushäiriöiden hoitoa. Vastaanoton hoitaja on tukenasi silloin, kun tarvitset apua haastavassa elämäntilanteessa tai tukea arjessa jaksamiseen.

Seurakunnan diakoniatyö

Asumisen tuet Kela

Kriisikeskus Osviitta

Tuki- ja neuvontapiste Kiusatut

Nuorisotyö

Nuorisopalvelut

Punkalaitumen kunnan nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on omaa paikkaansa ja suuntaansa etsiville 16−29-vuotiaille nuorille tarkoitettu vapaaehtoinen ja maksuton ohjauspalvelu.

Itsenäiseen elämään

Kuluttajaliiton neuvontapuhelin

Mun talous

Omaan kotiin (Martat)

Tukea verkossa

Väestöliitto, nuoret aikuiset

Mielenterveystalo

Sekasin chat nuorille (12-29-vuotiaille)

Nuorten exit

Päihdelinkki

Mieli ry:n kriisipuhelin

Rikosuhripäivystys

Tietoa kutsunnoista ja asevelvollisuudesta

Asevelvollisen avustukset KELA

Kutsunnat

Puolustusvoimat varusmiespalvelus

Siviilipalvelus