A

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi

  • sähköiset yhteydenottopyynnöt
  • Digituki (palveluiden ja laitteiden käytön tukea)
  • Asiointipiste
  • Kasvatuksen ja koulutuksen sähköinen asiointi (varhaiskasvatukseen ja opetukseen liittyvät palvelut)
  • kirjaston, liikunnan ja kulttuurin sähköiset palvelut

Auttavat puhelimet ja palvelut kotimaassa

Punainen risti on koonnut erilaisten palvelujen yhteystietoja verkkosivuilleen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköinen asiointi (Pirha)

Kela