A

Kuntalaisaloite

Kuntalaiset voivat tehdä aloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa oikeusministeriön tarjoamassa Kuntalaisaloite-verkkopalvelussa. Sivustolla on myös mahdollista seurata ja kannattaa muiden tekemiä aloitteita.

Kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Linkki Kuntalaisaloite


 

Kansalaisaloite

Suomen kansalaisilla on oikeus tehdä kansalaisaloite eduskunnalle lain säätämiseksi. Vaikuttamiskeinon edellytyksenä on, että aloitetta kannattaa vähintään 50 000 äänioikeutettua Suomen kansalaista kuuden kuukauden kuluessa.

Linkki Kansalaisaloite

 

Otakantaa

Otakantaa on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Voit osallistua jo tarjolla oleviin keskusteluihin ja valmisteluihin tai käynnistää oman aiheesi. otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka.

Linkki Otakantaa.fi