A

Whistleblow-ilmoittaminen

Ensisijaisesti suosittelemme ottamaan suoraan yhteyttä kuntaan tai jättämään palautetta. Mikäli suora yhteydenotto tai palautteen antaminen ei ole asian luonteen vuoksi mahdollista, jää jäljelle whistleblowing.

Mitä tarkoittaa whistleblowing tai whistleblower?

Whistleblowing on havaitusta väärinkäytöksestä, sääntörikkomuksesta, epäeettisestä toiminnasta, muusta epäkohdasta tai lainvastaisesta toiminnasta ilmoittaminen.

Whistleblower on henkilö, joka ”viheltää pelin poikki” ilmoittamalla havaitsemastaan vääränlaisesta toiminnasta.

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Ilmoituskanavan kautta väärinkäytöksistä voivat ilmoittaa esim. alihankkijat, aikaisemmat työntekijät, työnhakijat tai kuka tahansa työ- tai yhteistyösuhteessa kuntaan oleva.

Miksi tällainen on tarpeen?

On voitava ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään epäkohdista turvallisesti seuraamuksia pelkäämättä. Ilmoittajalle voi tulla epäilys, että työ- tai yhteistyökumppani kunnassa on osallisena epäkohtaan, eikä asiaa uskalleta ottaa esille omalla nimellä. Ilmoittaja saattaa pelätä, että epäkohdasta ilmoittaminen voi aiheuttaa ongelmia työ- tai yhteistyösuhteelle.

Ilmoittajansuojelulaki eli laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta on tullut voimaan 1.1.2023.

Voiko whistleblowingiin luottaa?

Tulleet epäilyt on tutkittava asiallisesti. Tutkinta, päätöksenteko ja koko muu prosessi on dokumentoitava. Whistleblowing-kanava on hankittu ulkopuoliselta toimijalta, eikä kuntaan välity tietoa ilmoittajasta, mikäli hän päättää jättää ilmoituksensa anonyyminä. Pahantahtoinen ilmoitus on kuitenkin lain mukaan rangaistava teko.

Video-ohje Whistleblow-ilmoituksesta (3 min 21 s)

 

Tee ilmoitus