A

Päätöksenteko

Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuuston hyväksymillä johtosäännöillä päätösvaltaa on siirretty toimielimille ja viranhaltijoille. Toimielimissä päätöksenteko tapahtuu viranhaltijan esittelystä. Valmistelun perusteella esittelijä tekee perustellun päätösehdotuksensa asian ratkaisemiseksi. Myös toimielimen jäsen voi tehdä päätösehdotuksen. Kannatettu ehdotus asetetaan äänestykseen esittelijän ehdotuksen kanssa.

Pöytäkirjat julkaistaan internetissä. Lisätietoja asioiden käsittelystä saa esittelijöiltä.

Dynasty-asianhallintaohjelmisto on päivitetty uuteen versioon 1.5.2022 alkaen. Sitä edeltävät julkaisut näkyvät 30.4.2024 saakka erillisestä linkistä.


Luottamushenkilön perustietoilmoitus 
https://punkalaidun.epalvelu.fi/services/punkalaidun/3602/ 

Luottamushenkilön korvaushakemus 
https://punkalaidun.epalvelu.fi/services/punkalaidun/4081/