A

Hyvinvointijaosto 9.1.2023 - 31.5.2023

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Hyvinvointijaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.


Esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Hyvinvointijohtaja


Asiantuntija
Kunnanjohtaja


puheenjohtaja
Lumme Harri
KOK
Puhelin:  044 066 0033
maanviljelijä, KTM
Urjalantie 290
31900 PUNKALAIDUN
varapuheenjohtaja
Lähdeniemi Linda
KESK
Puhelin:  044 205 0224
opiskelija, toiminnanjohtaja
Rantatie 12 A 2
31900 Punkalaidun
jäsen
Madekivi Sirkka
KOK
Puhelin:  050 553 2685
terveydenhoitaja
eläkkeellä
jäsen
Seppä Matti
KESK
Palojoentie 200
31900 PUNKALAIDUN
jäsen
Wakkala Marja
SDP
Puhelin:  045 146 7726