A

Hyvinvointijaosto 8.1.2024 – 31.5.2025

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Hyvinvointijaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.


Esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Hyvinvointijohtaja


Asiantuntija
Kunnanjohtaja


puheenjohtaja
Lähdeniemi Linda
KESK
Puhelin:  044 205 0224
opiskelija, toiminnanjohtaja
Rantatie 12 A 2
31900 Punkalaidun

-----------
varajäsen
Korhonen Tapio

varapuheenjohtaja
Lumme Harri
KOK
Puhelin:  044 066 0033
maanviljelijä, KTM
Urjalantie 290
31900 PUNKALAIDUN

-----------
varajäsen
Uutto Sami

jäsen
Wakkala Marja
SDP
Puhelin:  045 146 7726
-----------
varajäsen
Pulakka Merja
jäsen
Peltomäki Antti
KOK
Puhelin:  0400 780 850
yrittäjä
Urjalantie 870
31850 KOSKIOINEN

-----------
varajäsen
Madekivi Sirkka

jäsen
Salioja Sanna
KESK (sit.)
Puhelin:  050 338 1613
luokanopettaja

-----------
varajäsen
Seppä Matti