A

Aikuisen oma tuki

Terveyspalvelut

Terveysasemat

Suun terveydenhuolto

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdetyön vastaanottopalveluissa apunasi ovat terveydenhuollon ammattilaiset. Vastaanotolla saat mielenterveys-, päihde - ja riippuvuushäiriöiden hoitoa. Vastaanoton hoitaja on tukenasi silloin, kun tarvitset apua haastavassa elämäntilanteessa tai tukea arjessa jaksamiseen.

Päihdelinkki

Mieli ry:n kriisipuhelin

Rikosuhripäivystys

Kriisikeskus Osviitta

Tuki- ja neuvontapiste Kiusatut

Liikuntaneuvonta

Sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityö

Sosiaalihuollon ammattilaisten puoleen voit kääntyä muun muassa kokiessasi tuen tarvetta elämäntilanteeseesi ja arkeesi tai kohdatessasi kriisin, kuten eron, häädön tai velkaantumisen.

Taloudellinen tuki

Talous ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa.

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu (ELY)

Takuusäätiön neuvonta

Kelan perustoimeentulotuki

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Ulosotto

Seurakunnan diakoniatyö

Tukilinjan apuraha

Asumisasiat

Asumisen tuet Kela

Aikuissosiaalityö

Asumisneuvonta (Kuluttajaliitto)

Vuokralaiset ry:n neuvontapuhelin

Työ

Työllisyyspalvelut

Erityistason palvelut

Kohtaamispaikat

Punkalaitumen seurakunta - Aikuisille