A

Odotus- ja vauva-aika

Monet linkit ohjautuvat muiden toimijoiden verkkosivuille, Sosiaali- ja terveyspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuille www.pirha.fi.

Palvelut arkeen

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolaan otetaan yhteyttä positiivisen raskaustestin jälkeen. Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata ja edistää raskaana olevan naisen, syntyvän lapsen ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Perhevalmennus/synnytysvalmennus

Nuppu-ryhmä synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille 

Raskaus- ja vauva-ajan mielen hyvinvointi

Raskaus ja synnytys (pirha)

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävä on lasten ja perheiden terveyden edistäminen sekä lapsen kasvun ja kehityksen seuranta vauvasta kouluikään. Lapselle annetaan neuvolassa valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet.

Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löytyy Terveyskylän Lastentalosta.

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

Ehkäisyneuvontaan kuuluu kokonaisvaltainen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, kuten mm. seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta, myönteisen seksuaalisuuden edistäminen, seksitautien torjunta ja seksuaalisen kaltoinkohtelun torjunta.

Suun terveyspalvelut

Alle 18-vuotiaat kutsutaan hammashoitoon yksilöllisin väliajoin. 18 vuotta täyttäneille hoitoaikoja annetaan keskitetystä ajanvarauksesta hammaslääketieteellisin ja lääketieteellisin perustein kiireellisyyden mukaan. 

Isyyden tunnustus

Äitiys ja isyys voidaan tunnustaa neuvolassa raskausviikosta 30 lähtien neuvolakäynnillä.

Uniohjaus-puhelin 

Uniohjaus helpottaa unirytmin löytymistä vauvaperheessä.

Doulatoiminta

Vapaaehtoinen doula tukee synnytyksessä ja siihen valmistautumisessa.

0-12 kk Kasvu ja kehitys

Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta löydät tietoa lapsen ensimmäiseen ikävuoteen kuuluvista tarpeista ja kasvuun kuuluvista kehitysvaiheista.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Kunta järjestää varhaiskasvatusta päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen tarvetta. Jos tarve johtuu äkillisestä kuntaan muuttamisesta, työllistymisestä tai opinnoista, tulee paikkaa hakea viimeistään 2 viikkoa ennen tarvetta.

Erityistason palvelut

Lastensuojelu

Lastensuojelu on viranomaistoimintaa, jonka tarkoitus on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. 

Perhevapaat ja etuudet Kela

Kun perheeseen syntyy lapsi, vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin sekä erilaisiin Kelan maksamiin tukiin.

Kohtaamispaikat

MLL:n Punkalaitumen paikallisosaston toimintaa

Punkalaitumen seurakunnan tapahtumat lapsille ja lapsiperheille

THL, tietoa lapsille, nuorille ja perheille.

Väestöliiton sivuilta löytyy tietoa vanhemmuuden tueksi.

Martat lapsiperheiden arjessa