A

Odotus- ja vauva-aika

Monet linkit ohjautuvat muiden toimijoiden verkkosivuille, Sosiaali- ja terveyspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuille www.pirha.fi.

Palvelut arkeen

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolaan otetaan yhteyttä positiivisen raskaustestin jälkeen. Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata ja edistää raskaana olevan naisen, syntyvän lapsen ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Perhevalmennus/synnytysvalmennus

Nuppu-ryhmä synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille 

Raskaus- ja vauva-ajan mielen hyvinvointi

Raskaus ja synnytys (pirha)

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävä on lasten ja perheiden terveyden edistäminen sekä lapsen kasvun ja kehityksen seuranta vauvasta kouluikään. Lapselle annetaan neuvolassa valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet.

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola

Ehkäisyneuvontaan kuuluu kokonaisvaltainen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, kuten mm. seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta, myönteisen seksuaalisuuden edistäminen, seksitautien torjunta ja seksuaalisen kaltoinkohtelun torjunta.

Suun terveyspalvelut

Alle 18-vuotiaat kutsutaan hammashoitoon yksilöllisin väliajoin. 18 vuotta täyttäneille hoitoaikoja annetaan keskitetystä ajanvarauksesta hammaslääketieteellisin ja lääketieteellisin perustein kiireellisyyden mukaan. 

Isyyden tunnustus

Äitiys ja isyys voidaan tunnustaa neuvolassa raskausviikosta 30 lähtien neuvolakäynnillä.


Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löytyy 
Terveyskylän Lastentalosta.

Tukea perheelle

Perheneuvola

Perheneuvolasta voit saada apua kun

• olet huolissasi lapsen käyttäytymisestä tai kehityksestä
• koet tarvitsevasti tukea vanhemmuuteesi ja lasten kasvatukseen
• lapsella on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kaverisuhteissa
• parisuhteessa tai perheenjäsenten välillä on ristiriitoja
• perheessä on koettu menetyksiä tai suuria muutoksia
• perheessä harkitaan avioeroa tai on jo koettu avioero ja lasten asiat mietityttävät

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa varhaista tukea perheellesi. Kotipalvelun työntekijät auttavat perhettäsi, kun olette haasteellisessa elämäntilanteessa. He tukevat perhettäsi arjessa selviytymisessä. 

Perhetyö

Perhetyö auttaa ja tukee silloin, kun:

  • tarvitset tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseen
  • apua perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen
  • erityistä tukea lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi
  • apua lapsen tai nuoren kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista sopimiseksi
  • tukea koulunkäynnin sujumiseen

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa arjessa jaksamiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa. Myös lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa, kriisitilanteessa tai lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa lapsiperheiden sosiaalityö on apunasi.

Työikäisten sosiaalityö

Sosiaalihuollon ammattilaisten puoleen voit kääntyä muun muassa kokiessasi tuen tarvetta elämäntilanteeseesi ja arkeesi tai kohdatessasi kriisin, kuten eron, häädön tai velkaantumisen.

Talous ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdetyön vastaanottopalveluissa apunasi ovat terveydenhuollon ammattilaiset. Vastaanotolla saat mielenterveys-, päihde - ja riippuvuushäiriöiden hoitoa. Vastaanoton hoitaja on tukenasi silloin, kun tarvitset apua haastavassa elämäntilanteessa tai tukea arjessa jaksamiseen.

Uniohjaus-puhelin 

Uniohjaus helpottaa unirytmin löytymistä vauvaperheessä.

Doulatoiminta

Vapaaehtoinen doula tukee synnytyksessä ja siihen valmistautumisessa.

0-12 kk Kasvu ja kehitys

Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta löydät tietoa lapsen ensimmäiseen ikävuoteen kuuluvista tarpeista ja kasvuun kuuluvista kehitysvaiheista.

Erityistason palvelut

Lastensuojelu

Lastensuojelu on viranomaistoimintaa, jonka tarkoitus on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. 

Vammaisten palvelut

 

Perhevapaat ja etuudet Kela

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Kunta järjestää varhaiskasvatusta päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen tarvetta. Jos tarve johtuu äkillisestä kuntaan muuttamisesta, työllistymisestä tai opinnoista, tulee paikkaa hakea viimeistään 2 viikkoa ennen tarvetta.

Kohtaamispaikat

MLL:n Punkalaitumen paikallisosaston toimintaa

Punkalaitumen seurakunnan tapahtumat lapsille ja lapsiperheille

THL, tietoa lapsille, nuorille ja perheille.

Väestöliiton sivuilta löytyy tietoa vanhemmuuden tueksi.

Martat lapsiperheiden arjessa