Punkalaitumen ilmastopäästöt 2005-2019

SYKE eli Suomen ympäristökeskus laskee vuosittain ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille yhdenmukaisella laskentamenetelmällä. Helmikuussa 2020 julkaistun ALas-laskentamallin tulokset päivitettiin nyt vuosille 2005–2019.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuoreen laskelman mukaan kuntien ilmastopäästöt vähenivät 5,5 prosenttia vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa (96 %) Suomen kunnissa. Tarkastelujaksolla 2005-2019 keskimääräinen muutos on ollut -19 prosenttia.

Vuonna 2019 kunnissa eniten päästöjä aiheutui tieliikenteestä (25 %), maataloudesta (18 %), kaukolämmöstä (15 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 13 %).

Tässä kolme Hinku-faktaa Punkalaitumesta!

1. Punkalaitumen kokonaispäästöt vähenivät kaksi prosenttia vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna. 2005–2019 aikavälillä tarkasteltuna Punkalaitumen kokonaispäästöt ovat vähentyneet 11 prosenttia.

 

SYKE Punk muutos päästöissä 2005-2019

 

2. Päästöt asukasta kohti laskettuna nousivat vuonna 2019 yhden prosentin verrattuna viimevuoteen. 2005–2019 aikavälillä päästöt per asukas ovat kasvaneet 8 prosenttia.

SYKE päästöt per asukas

 

3. Vuonna 2019 Punkalaitumella eniten päästöjä aiheutui maataloudesta (56%), tieliikenteestä (14 %) ja työkoneista (9 %).

SYKE Päästöjen jakautuminen punk

 

Lisää tilastoja ja tietoa kuntien ilmastopäästöistä löydät Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) nettisivuilta. Punkalaitumen ilmastopäästöjen tilastoja pääset tarkastelemaan lisää tästä.

Tekstin ja kuvien lähde: SYKE 2021