A

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2022 alkaen


Haku varhaiskasvatukseen

1.8.2022 alkavaan varhaiskasvatukseen haetaan 3.4. mennessä.

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Hakemus tehdään sähköisesti ja paikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen tarvetta.

Aiemmin tehdyt päätökset pysyvät voimassa uuden toimikauden alkaessa 1.8. Tarpeen muuttuessa tulee tehdä uusi hakemus tai irtisanoa varhaiskasvatuspaikka.

Elo- ja syyskuussa aloittavien lasten sijoituspäätökset tehdään kesäkuussa.

Lisätietoja www.punkalaidun.fi/varhaiskasvatushaku  


Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely 2021 (pdf)
Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin Punkalaitumen varhaiskasvatuksessa keväällä 2021. Päiväkodin osalta vastausprosentti oli 62%, perhepäivähoidossa 53%.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

1.8.2021 astuu voimaan uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Uutta asiakasmaksulakia muutetaan siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31%. Tästä syystä kaikille tehdään uudet maksupäätökset. Sen vuoksi kaikkien tulee toimittaa uudet tulotiedot. Perhe voi hakemuksessa olevalla ilmoituksella antaa suostumuksensa korkeimmasta asiakasmaksusta. Tällöin tulonselvitystä ei tarvitse tehdä. Jos tulotietoja ei toimiteta kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta, voidaan määrätä enimmäismaksu. Tulotiedot toimitetaan palvelusihteeri Janette Poutalalle. Elokuussa hoidon aloittaneiden tulee ilmoittaa tulotiedot mielellään 23.8.2021 mennessä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista voitte käydä lukemassa kunnan nettisivuilta tarkemmin.

Palvelusihteeri Janette Poutala puh. 040 653 1207
s-posti: janette.poutala@punkalaidun.fi , suojattu sähköpostiviesti
Osoite: Punkalaitumen kunta, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun