Vanhus- ja vammaisneuvosto 21.8.2023-31.5.2025

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat


Pöytäkirjanpitäjä
Hyvinvointijohtaja


  Punkalaitumen kunta
Karunen Timo
  Karusen varajäsen
Seppä Matti
  Punkalaitumen kunta
Madekivi Sirkka
  Madekiven varajäsen
Laitsaari Veikko
  Eläkeliiton Punkalaitumen yhdistys
Välläri Hilkka
  Vällärin varajäsen
Rantanen Reijo
  Punkalaitumen Vanhustenkotiyhdistys
Karppanen Pekka
  Karppasen varajäsen
Vatanen Tuula
  Punkalaitumen seurakunta
Uusi-Kuitti Hanna
  Uusi-Kuitin varajäsen
Korhonen Petri