A

Saunaojan alue

tonttimarkkinointi 32 (12)

 

Saunaojan asuntoalue tarjoaa upeita ja maastoltaan vaihtelevia tontteja rakentajille aivan keskustan kupeessa. Kunnassa voidaan hyvällä syyllä olla ylpeitä nykyisestä idylliseen maisemaan luodusta tonttitarjonnasta.

Punkalaidun soveltuu erinomaisesti etenkin lapsiperheiden sekä ikäihmisten asuinkunnaksi sijaintinsa, hyvien peruspalveluidensa, puhtaan luontonsa ja turvallisen asuinympäristönsä ansioista.

Vuonna 2020 valmistui uusi päiväkotirakennus. Punkalaitumen kunnassa lasten varhaiskasvatuksen yleisenä päämääränä on kotikasvatusta tukevana toimintana turvata lapsen hyvä hoito ja edistää hänen yksilöllisiä oppimismahdollisuuksiaan sekä persoonallisuuden kehitystään ohjatussa, turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Yhteistyö lasten vanhempien ja varhaiskasvatuksen välillä on kaiken hoito- ja kasvatustyön perusta. Tavoitteena on nostaa lapsi päähenkilöksi ja antaa hänen valmiuksilleen ja näkemyksilleen tilaa. Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Vuonna 2020 valmistui myös uusi Yhteiskoulu-lukiorakennus, joka on suunniteltu esteettömäksi oppilaitokseksi ja rakennuksen ulkoseinärakenteet on toteutettu painumattomasta massiivihirrestä. Koulu on kengätön koulu. Kengättömyys tukee myös terveyttä ja hyvinvointia. Punkalaitumen lukio sijoittui koulumenestyksessä pienten koulujen puolella kolmanneksi viime vuoden (2023) tuloksissa.

Punkalaidun on yhteisöllinen kasvuympäristö, ja kunta tavoittelee asemaa arvostettuna kasvamisen kuntana. Tiivis kuntakeskusta tarjoaa palvelut pienellä maantieteellisellä alueella, mikä osaltaan vähentää asumisen ja asioimisen kustannuksia. Kuntakeskusta on parhaillaan rakenteellisen muutoksen kohteena, ja keskustan kehittäminen on yksi kunnan elinkeinoelämän painopisteistä.

Kunnassa laajalle levinneet kuituverkot mahdollistavat tavallista paremmat tietoliikenneyhteydet myös haja-asutusalueella.

Saunaojan korttelit koostuvat erillispientalojen korttelialueista AO-1, AO-2/s ja AO-3. Tehokkuusluku kortteleissa 1020-1023 ja 1025-1027 on e=0,20, korttelissa 1024 =0,15. Yli 1.400 m2:n suuruisille tonteille saa rakentaa pihasaunan. Asuinrakennuksen suurin sallittu kerrosluku on Iu1/2 - II. Kattomuodon tulee olla harjakatto, paitsi kaksikerroksissa asuinrakennuksissa kattomuodon tulee olla mansardi- tai eritasolapekatto. Kortteleihin 1023, 1024, 1026 ja 1027 on osoitettu yksikerroksisen talousrekennuksen rakennusala (t), johon saa sijoittaa myös pihasaunan.

Saunaojan asemakaava-alueella tonttikoko vaihtelee 1600:sta 3000:een neliöön ja neliöhinta sijainnista riippuen 1 eurosta 3 euroon.

Kysy lisää tonttitarjonnasta kunnanjohtajalta puh. 040 621 2472
Tarkempia teknisiä tietoja antaa tekninen johtaja puh. 040 645 2141

Saunaojan asemakaava
Saunanojan alueen rakentamistapaohje

Näytä myös varatut tontit

Saunaoja

Nimi Varaustilanne Osoite Pinta-ala Hinta
Kangasorvokki Vapaa Saunaoja 1900 m2 5700 EUR
Ketohanhikki Vapaa Saunaoja 1909 m2 1909 EUR
Ketoneilikka Vapaa Saunaoja 2090 m2 4180 EUR
Kurjenkello Vapaa Saunaoja 1737 m2 3474 EUR
Kurjenpolvi Vapaa Saunaoja 1662 m2 3324 EUR
Laihonkukka Vapaa Saunaoja 2066 m2 4132 EUR
Luhtakukka Vapaa Saunaoja 1933 m2 1933 EUR
Lumpeenlehti Vapaa Saunaoja 2018 m2 2018 EUR
Nummenkukka Vapaa Saunaoja 1924 m2 1924 EUR
Peltovilla Vapaa Saunaoja 1949 m2 1949 EUR
Piennarkukka Vapaa Saunaoja 2007 m2 2007 EUR
Poimulehti Vapaa Saunaoja 2023 m2 2023 EUR
Ruoholaukka Vapaa Saunaoja 1820 m2 1820 EUR