A

Kulttuuriympäristö

Punkalaitumen pitäjän keskusta on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä

"Punkalaitumen kirkonseudun vaikuttavan kulttuurimaiseman muodostavat jokivarren avointa viljelymaisemaa seurailevat tiet, niihin liittyvät talonpoikaistilat ja pienasutus sekä maisemallisina kohokohtina kirkko, pappila, työväentalo ja kansakoulu. Hyvin säilynyt kokonaisuus on jokivarsiasutuksen ydinaluetta Satakunnassa." Linkki:  (rky.fi)

Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta

"[Jokilaakso on] hyvin säilynyt kokonaisuus, jossa etenkin kirkonseudulla on useita edustavia rakennuksia. Avoin jokimaisema, varhaiskeskiajalta periytyvä pysyvä kyläasutus ja pitkään jatkunut maanviljelys muodostavat edustavan kokonaisuuden. - - Varsinkin maisema-alueen pohjoisosassa on laajoja, tasankomaisia peltomaisemia." (Raportteja / Ely, 28/2014)

Punkalaitumella on pitkä historia

Listaan muinaisjäännöksistä, -löydöksistä ja historiallisista paikoista Punkalaitumen alueella voi tutustua Museoviraston Kyppi -palvelussa. Valitse sivun vasemmasta laidasta kunnaksi Punkalaidun sekä kohteet, jotka haluat näkyvän listalla, käynnistä haku.  

Lista Punkalaitumesta kirjoitetusta kirjallisuudesta (linkki PIKI -verkkokirjastoon)

 

 

silta