A

Rakennusvalvonnan ohjeet ja lomakkeet

Alla olevien otsikoiden alle on listattuna rakennusvalvonnan ohjeita ja lomakkeita pdf-tiedostoina sekä linkkeinä, jotka johtavat pois sivustolta.

Lupahakemukset ja RH1:
Rakennuslupahakemus, Toimenoidelupahakemus, Toimenpideilmoitus, Purkamislupa, Maisematyölupa

Pääsuunnittelijan nimeäminen

Rakennushankeilmoitus RH1-lomake (täytetään rakennuslupahakemuksen liitteeksi)
Ohje RH1-lomakkeen täyttöön

RH2-lomake RH2 lomake

 

Rakennuksen poistuma:
Rakennuksen poistuma -ilmoitus RK9
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä

Työnjohtaja-hakemukset:
Työnjohtajan hakemus (Vastaava työnjohtaja, KVV- ja IV-työnjohtaja)

Naapurinkuuleminen:
Selvitys naapurin kuulemisesta 

Tarkastusasiakirjat:
Rakennustyön tarkastusasiakirja
Kvv-työn tarkastusasiakirja
Iv-työn tarkastusasiakirja

Poikkeamislupa tai suunnittelutarvehakemus:
Poikkeamislupa tai suunnittelutarvehakemus

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen:
Luvan voimassaoloajan jatkaminen -hakemus

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella:
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaseloste
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: www.kvvy.fi

Rakentajan linkit
Rakentamisilmoitusvelvollisuus Verohallinnolle 1.7.2014 alkaen 
Rakentajan ABC
Rakennuksen energia ja ekotehokkuus
Rakentaminen / kiinteistön ylläpito ja korjaaminen
http://www.korjaustieto.fi/
Remonttioppaat

Kotitalous työnantajana
http://www.etera.fi/kotitalous
Opas 2017: kotitalous_tyonantajana.pdf