Apua neuropsykiatrisiin häiriöihin

Mitä tehdä, kun huoli neuropsykiatrisista oireista herää?

Ota asia puheeksi

Tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä

Pirhan Nepsy-sivut

Sivuilta lisää ymmärrystä ja käytännön tukea neuropsykiatrisiin vaikeuksiin.

Mielenterveystalo

Tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä

Käypä hoito -suositus

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)

Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret)

Kehityksellinen kielihäiriö (Aivoliitto)

ADHD-liitto

Autismiliitto

Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys

Suomen autismikirjon yhdistys

Tampereen seudun autismiyhdistys

Työkaluja haastaviin tilanteisiin

Kohtaamispaikat/ vertaistukea

Omavoima - Tukea, tietoa ja toimintaa yli 18-vuotiaille henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä.

Vertaisryhmä erityislasten vanhemmille (Leijonaemot ry)

Tukea perheelle ja läheisille