A

Kunnanhallitus 1.8.2021 - 31.5.2023

Kokoukset
Pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin klo 16:30.

Ajalla 1.7. - 31.12.2022 kokouspäivät ovat 8.8., 29.8., 19.9., 10.10., 31.10., 21.11. ja 12.12.
Ajalla 1.1. - 30.6.2023 kokouspäivät ovat 9.1., 30.1., 20.2., 13.3., 27.3., 17.4., 8.5., 29.5. ja 19.6.2023.

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat


Esittelijä
Kunnanjohtaja


Pöytäkirjanpitäjä
Hallinto- ja talousjohtaja


Nuorisovaltuuston edustaja
Levomäki Ilkka
-----------
Nuorisovaltuuston varaedustaja
Karunen Kaisa


puheenjohtaja
Lähdeniemi Linda
KESK
Puhelin:  044 205 0224
opiskelija, toiminnanjohtaja
Rantatie 12 A 2
31900 Punkalaidun

-----------
varajäsen
Välimaa Esa-Matti

varapuheenjohtaja
Uutto Sami
PS
Puhelin:  044 326 1323
yrittäjä
----------
varajäsen
Korhonen Tapio
  Kouvo Markus
KESK
metsätalousinsinööri
Kanteenmaantie 1270
31970 KANTEENMAA
-----------
varajäsen
Salioja Sanna
Madekivi Sirkka
KOK
Puhelin:  050 553 2685
terveydenhoitaja
eläkkeellä
----------
varajäsen
Kankaanranta Maria
Peltomäki Antti
KOK
Puhelin:  0400 780 850
yrittäjä
Urjalantie 870
31850 KOSKIOINEN

-----------
varajäsen
Yli-Parri Juha

Seppä Matti
KESK
Palojoentie 200
31900 PUNKALAIDUN
-----------
varajäsen
Ali-Rantala Sami
Wakkala Marja
SDP
Puhelin:  045 146 7726
----------
varajäsen
Routsi Terttu