A

1 - 6-vuotiaat

Monet linkit ohjautuvat muiden toimijoiden verkkosivuille, Sosiaali- ja terveyspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuille www.pirha.fi.

Palvelut arkeen

Kela lapsiperheille

Kelasta lapsiperheet voivat hakea erilaisia etuuksia.

Varhaiskasvatus

Punkalaitumen varhaiskasvatus järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Esiopetus

Punkalaitumella esiopetusta järjestetään kunnan kahdella alakoululla, Keskuskoululla ja Pohjoisseudun koululla.

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävä on lasten ja perheiden terveyden edistäminen sekä lapsen kasvun ja kehityksen seuranta vauvasta kouluikään. Lapselle annetaan neuvolassa valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet.

Suun terveyspalvelut

Alle 18-vuotiaat kutsutaan hammashoitoon yksilöllisin väliajoin. 18 vuotta täyttäneille hoitoaikoja annetaan keskitetystä ajanvarauksesta hammaslääketieteellisin ja lääketieteellisin perustein kiireellisyyden mukaan. 


Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löytyy Terveyskylän Lastentalosta.

Lapsen kasvu ja kehitys eri ikävuosina

Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta löydät tietoa lapsen tarpeista ja kasvuun kuuluvista kehitysvaiheista eri ikävuosina.

Mll lasten kasvu ja kehitys

Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja kouluun

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Kunta järjestää varhaiskasvatusta päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen tarvetta. Jos tarve johtuu äkillisestä kuntaan muuttamisesta, työllistymisestä tai opinnoista, tulee paikkaa hakea viimeistään 2 viikkoa ennen tarvetta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Punkalaitumella esiopetusta järjestetään kunnan kahdella alakoululla, Keskuskoululla ja Pohjoisseudun koululla.

Koulun aloittaminen

Punkalaitumella on kaksi alakoulua, Keskuskoulu ja Pohjoisseudun koulu.

Erityistason palvelut

Lastensuojelu

Lastensuojelu on viranomaistoimintaa, jonka tarkoitus on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. 

Vammaisten palvelut

Vammaisten ja kehitysvammaisten palveluiden tarkoituksena on edistää henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vamman tai sairauden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Kohtaamispaikat

MLL:n Punkalaitumen paikallisosaston toimintaa

Punkalaitumen seurakunnan tapahtumat lapsille ja lapsiperheille

THL, tietoa lapsille, nuorille ja perheille.

Väestöliiton sivuilta löytyy tietoa vanhemmuuden tueksi.

Martat lapsiperheiden arjessa