A

Strategiat ja suunnitelmat

PUNKALAITUMEN POLKU JOHTAA KOTIIN

Punkalaitumen kuntastrategia vuosille 2022-2030 kantaa nimeä "Punkalaitumen polku". Punkalaidun profiloituu tunnettuna ja haluttuna kuntana - paikkana jossa on aina hyvä asua ja yrittää. Meiltä löytävät kodin niin työssäkäyvät, lapsiperheet kuin eläkeiässäkin olevat!

Kuntastrategiassa on kolme painopistettä: yritysmyönteisyys, ympäristö ja yhteisöllisyys.

Yritysmyönteisyys pitää sisällään kestävästä kuntataloudesta huolehtimisen, työvoiman saatavuuden alueen vetovoimaisuutta parantamalla, joustavan kuntapalveluiden tarjoamisen sekä avoimen kommunikoinnin takaamisen yrittäjien ja kunnan välillä. Kunta kysyy, kuuntelee ja keskustelee.

Ympäristöön liittyy kestävän kehityksen huomioiminen kunnan toiminnassa, rakennetun ympäristön ja tiestön kunnossapito, osallisuuteen panostaminen ja huono-osaisuuden ennaltaehkäisy sekä monipuolisen luonnon ja maisemien arvostus sekä hyöty- ja virkistyskäyttö.

Yhteisöllisyyteen kuuluu luottamuksen vahvistaminen osallisuutta lisäämällä, elinvoiman kehittäminen, kiusaamisen ja syrjimisen ehkäisy sekä yksityisyyden ja yhteistyön arvostaminen.

Tutustu Punkalaitumen kuntastrategiaan vuosille 2022-2030 ja anna polkusi johtaa kotiin, Punkalaitumelle.

Kuntastrategia 2022-2030

___________________________________________________________________

Valtuutettu vastaa

Haastattelimme Punkalaitumen kunnanhallituksen jäseniä kuntastrategiaan liittyen strategian tekoprosessin aikana keväällä 2022. Katso kunnanhallituksen jäsenten vastaukset kysymyksiin täältä.

__________________________________________________________________

Hyvinvointisuunnitelmat

Hyvinvointikertomus 2013-2017 ja hyvinvointiohjelma 2018-2021

Hyvinvointikertomus raportti 2020

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 


Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2021-2024

Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Pirkanmaan alueellinen mielenterveys-ja päihdestrategia

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluketju

Muut suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelma 2022 (pdf)

Kotouttamisohjelma

Maankäytön rakennesuunnitelma

Lounais-Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma/Punkalaidun