A

Lukutoukka-hanke

Lukemisen edistämisen hankkeessa innostetaan työikäisiä tarttumaan kirjaan ja käyttämään kirjaston monipuolisia palveluja.

Tarjotaan kohderyhmälle tietoa kirjaston aineistoista, mahdollisuuksista ja palveluista sekä edistetään osallisuutta osana palvelujen kehittämistä.