A

Vesihuoltolaitoksen päivystys

Vesihuoltolaitoksella on ympärivuorokautinen päivystys. Päivystäjä vastaa virka-ajan ulkopuolella vesivuoto-ilmoitusten vastaanotosta, vesihuoltolaitoksen toiminnan tarkkailusta sekä laitteiston ja verkoston häiriöiden kiireellisistä korjaustoimenpiteistä.

Vesihuoltolaitoksen päivystysnumero on: (02) 7608 0279