A

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisuhakemus koskien tuulivoimapuiston rakentamista Punkalaitumen Arkkuinsuolle

Linkit asiakirjoihin luetteloituna alla (30.5.2017)
Hakemus
Liite hakemukseen
Suunnitelmakartta
T1 asemapiirros
Tuulivoimala julkisivu
Havainnekuvat
Välkeselvitys
Melumallinnus
Muistio luontovaikutuksista
Digita lausunto
Vapon lausunto
Luontoselvitykset
Selvitys Palojen asutus- ja jokilaaksomaiseman arvoista