PUNKALAIDUN - IHMISENMITTAINEN ASUINPAIKKAKUNTA

Tule kotiin -hanke toteutti syksyllä mielenkiintoisen kyselytutkimuksen. Kartoitimme kuntaan hiljattain muuttaneiden kanssa niitä vetovoimatekijöitä, joita kunnastamme löytyy. Varsinaisen haastattelutyön teki Taina Leppäniemi.

Vetovoimatekijöitä on aika ajoin hyvä pohtia useammassakin yhteydessä. Tärkeiden vastausten lisäksi saimme kuulla myös monia uusia ideoita, joita uudet kuntalaiset meille jakoivat. Tuo kaikki arvokas tieto on nyt saatettu sekä kunnanjohdon että seurakunnan tietoon. Kaikki kerätty materiaali hyödyttää meitä markkinoinnissa, mutta paljossa muussakin. Kiitos siis vielä kerran sekä Tainalle että kaikille vastanneille!
9.1.2019