A

Punkalaitumen perhepalveluverkosto

Perhepalveluverkostolla tarkoitetaan kaikkia lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä tahoja ja heidän työntekijöitään.
Punkalaitumen perhepalveluverkoston päämääränä on asukkaiden elämänhallinnan vahvistaminen ja palvelujen helppo saatavuus oikea-aikaisesti.
Osa punkalaitumelaisille perheille suunnatuista palveluista on Sastamalan yhteistoiminta-alueen tuottamia ja myös palvelupaikkojen fyysinen sijainti voi olla Sastamalassa.

Olemme koonneet oheisille sivuille eri tahot, jotka kuntamme asukkaille palveluita ja toimintaa tarjoavat.

 Kuvat perhep.