A

Yhdistysten toiminta-avustukset 2024

Kohdeavustukset järjestöille kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen 2024

Kunnan yhdistyksille suunnattujen kohdeavustusten haku on auki 15.3.2024 saakka.

Yhdistysten tukemiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisen perusteet:

* Avustukset myönnetään liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin keinoin terveyttä
   ja hyvinvointia edistäviin toimintoihin.

* Hakukelpoinen yhdistys tai yhteisö on rekisteröity.

* Avustukseen liittyvää toimintaa järjestetään väestön hyväksi Punkalaitumen alueella.

* Hyvinvoinnin edistämistä toivotaan tehtävän kuntalaisia aktivoivalla toiminnalla,
   mikä on osallistavaa.

* Avustuksen saajat voivat toimia yksin tai yhteistyössä, järjestetty toiminta voi olla
   säännöllistä tai kertaluonteista.

* Yhdistysten suunnitelmat pitää olla toteuttamiskelpoisia.

* Avustuksia ei myönnetä ensisijaisesti järjestöjen perustehtävän hoitamiseen.

 * Avustushakemukset ovat vapaamuotoisia. Hakemuksista tulee käydä ilmi avustuksen
   käytön tavoitteet ja käytännön toteutuksen toimenpiteet.

* Hakemuksen liitteenä toimitetaan aina kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
   ja talousarvio.

* Avustuksen saanut yhteisö toimittaa tiliselvityksen ja vapaamuotoisen raportin
   avustuksen käytöstä, sisältäen mm. osallistujamäärät. Punkalaitumen kunnalla
   on halutessaan oikeus tarkistaa yhdistyksen kirjanpito. Jaettava summa on 6.500 €.

   Lisätiedot: Hyvinvointisuunnittelija Päivi Paija, paivi.paija(at)punkalaidun.fi.
   Puhelimitse tavoitettavissa ma-pe klo 9-15, 040 6106058.
 
 


Tiedoston maksimikoko 15 Mt


Ellei toimiteta tiedostona.


Tiedoston maksimikoko 15 Mt


Ellei toimiteta tiedostona.