A

#punkalaitumelaiset

Kampanjasivut löytyvät Facebookista ja Instagramista nimimerkillä @punkalaitumelaiset.

#punkalaitumelaisetyhdistykset-kampanja helmikuusta heinäkuuhun vuonna 2023. Kiitos osallistuneille yhdistyksille ja tarinoitsijoille!

#punkalaitumelaiset-kampanjaa tehtiin kolmatta vuotta putkeen, viimeisin kampanja suuntautui punkalaitumelaisille yhdistyksille. Yhdistykset saivat viikon ajan vuorollaan vuonna 2023 kertoa omasta toiminnastaan, jäsenistään, tapahtumistaan. Tarinoita pääset lukemaan somesta nimimerkillä @punkalaitumelaiset!

 


#punkalaitumelaisetyritykset-kampanja on päättynyt joulukuussa 2022. Kiitos yrityksille ja yrittäjille!

Mitä yritystoimintaa Punkalaitumella harjoitetaan? Millaisia ovat yritykset ja ihmiset yritysten takana? #punkalaitumelaisetyritykset -kampanja jatkoi vuoden 2021 #punkalaitumelaiset-kampanjaa tuoden alueen yrityksiä ja yrittäjiä esiin sosiaalisen median kanavilla. Vuonna 2022 saimme lukea 41 yrityksen, Punkalaitumen Naisyrittäjien yhdistyksen sekä silloisen elinvoimaluotsin arjesta, yrittäjyydestä ja yritysten tarjonnasta.

Mukana olevien yritysten toimialat vaihtelivat maatalouskoneurakoinnista fysioterapiaan ja käsitöistä pankkipalveluihin. Yritysten joukossa oli yksinyrittäjiä, pk-yrityksiä, osakeyhtiöitä ja monia henkilöitä työllistäviä yrityksiä. Kampanjan jälkeen kerätyn palautteen perusteella kampanja toi monipuolisesti esiin eri alojen yritysten osaamista ja palveluita. Lue lisää kampanjasta ja kaikkien #punkalaitumelaistenyritysten tarinat täältä.

laitumelaiset (528 × 396 px)

 


#punkalaitumelaiset-kampanja on päättynyt marraskuussa 2021. Kiitos kaikille mukana olleille!

#punkalaitumelaiset-kampanjassa oli mukana 42 entistä tai nykyistä Punkalaitumen kunnan asukasta. Kampanja oli käynnissä 1.2.-21.11.2021. Kampanjan jälkeen kerätyn palautteen perusteella kampanjaan oltiin erittäin tyytyväisiä. Kampanjan koettiin tuoneen erinomaisesti ja monipuolisesti esille Punkalaitumen vahvuuksia. Lue lisää kampanjasta ja kaikkien #punkalaitumelaisten tarinat täältä.

Copy of Unnamed Design

 


Lisätietoja kampanjasta: elinvoimakehittäjä Henna Ärrälä, henna.arrala@punkalaidun.fi