A

Kunnanvaltuuston päätökset 15.5.2023

15.05.2023

8       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
         - esityksen mukaisesti

9       Pöytäkirjan tarkastajien valinta
         - esityksen mukaisesti

10     Hallinto- ja talousjohtajan valitseminen
         Hallinto- ja talousjohtajaksi valittiin Timo Oravainen Porista.
         Vaalin tulos Timo Oravainen 10 ääntä, Sari Hietala-Karlsson 7 ääntä,
         Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki 3 ääntä

11     Teknisen johtajan valitseminen
         Tekniseksi johtajaksi valittiin Joonas Ramstedt Porista.
         Vaalin tulos Joonas Ramstedt 12 ääntä, Marja Rantanen 8 ääntä

12     Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
         toimikaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025
         pj Linda Lähdeniemi, 1. vpj Tapio Korhonen, 2. vpj Sirkka Madekivi

13     Kunnanhallituksen vaali toimikaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025
         pj Harri Lumme, varalla Maria Kankaanranta
         vpj Sami Uutto, varalla Jani Nousiainen
         Antti Peltomäki, varalla Juha Yli-Parri
         Merja Pulakka, varalla Terttu Routsi
         Sanna Salioja, varalla Markus Kouvo
         Matti Seppä, varalla Henrietta Saarinen
         Marja Wakkala, varalla Petri Korhonen

14     Hyvnvointialueelle siirtyneiden virkojen ja toimien lakkauttaminen
         - esityksen mukaisesti

Esityslista 15.5.2023

Takaisin