A

Kunnanhallituksen päätökset 11.9.2023

11.09.2023

 

133     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
           - esityksen mukaisesti

134     Pöytäkirjan tarkastajien valinta
           - esityksen mukaisesti

135     Punkalaitumen tunnettuus ja markkinointi
           - kunnanhallitus linjasi kunnan markkinointia ja sen periaatteita

136     Tauno Lahtisen lahjoitusrahaston käyttö siivousseteleiden kustantamiseen
           - esityksen mukaisesti
 
137     Avustuksen myöntäminen Punkalaitumen vanhustenkotiyhdistys ry:lle
           - esityksen mukaisesti

138     Lausunto Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkon kehittämissuunnitelmista
           - esityksen mukaisesti

139     Pääomalainan myöntäminen Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:lle
           - esityksen mukaisesti

140     Tauno Ristimäen jälkeen perintönä saatujen Lepistö ja Lepistö I -nimisten kiinteistöjen myynti
           - oikaistun esityksen mukaisesti

141     Haukankosken kiinteistöjen myynti
           - esityksen mukaisesti

142     Ilmoitusasiat
           - esityksen mukaisesti

143     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
          - esityksen mukaisesti
          - kunnanjohtaja ilmoitti otto-oikeuden käyttämisestä kunnanhallituksen yksimielisellä tuella hallintosäännön 54 § mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksestä (15 §)

 

Esityslista

Takaisin