A

Elintapaohjauksen palvelutarjotin ja kansallinen ravitsemusportaali

15.08.2023

Hyvinvointialueuudistuksessa kunnille jäi keskeinen rooli ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Elintapaohjauksen palvelutarjotin -sivustolla on kootusti palveluita, jotka tukevat laaja-alaisesti hyvinvointia. Palvelutarjottimelle on koottu kaikki terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja yritykset.

Palvelutarjotin-sivut on rakennettu kolmeen osioon:yhdistystoimijoihin, hyvinvointia ja terveyttä edistäviin yrityspalveluihin sekä hyvinvointineuvontaan.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hankkeen ”Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön” tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ravitsemusta lisäämällä ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä. Hanke on osa kansallista Ikäohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on parantaa ikääntyneen ravitsemusta lisäämällä tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.

Osana hanketta Ruokavirasto.fi -sivujen alaisuuteen on luotu ravitsemusportaali, josta löytyy luotettavaa tietoa ravitsemuksesta ja se on suunnattu ikääntyneille itselleen sekä heidän läheisilleen.

Kehitämme sivustoa jatkuvasti. Mahdolliset palautteet sekä kehittämisideat: hyvinvointijohtaja Tiina Mäkiranta, puh. 040 138 2312 / tiina.makiranta@punkalaidun.fi

Elintapaohjauksen palvelutarjotin löytyy täältä:

Takaisin