A

Kunnanhallituksen päätökset 20.2.2023

20.02.2023

35     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
         - esityksen mukaisesti

36     Pöytäkirjan tarkastajien valinta
         - esityksen mukaisesti

37     Hyvinvointialueelle siirtyneiden virkojen ja toimien lakkauttaminen
         - esityksen mukaisesti

38     Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja jaostojen päätösten otto-oikeuden käyttäminen
         - esityksen mukaisesti

39     Kiinteistön määräalan ostotarjous / As Oy Kajavanranta
         - esityksen mukaisesti

40     Ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden hankinta
         Matti Seppä esitti, että Arkea Oy:n sopimusta jatketaan yhdellä optiovuodella
         eli 31.10.2024 saakka. Lisäksi selvitetään tarkemmin eri vaihtoehtojen kustannukset.
         Antti Peltomäki, Marja Wakkala ja Sami Uutto kannattivat Sepän esitystä.
         Sepän esitys hyväksyttiin äänin 0 - 7.

         Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa kunnanjohtajalle ja hallinto- ja talousjohtajalle
         valtuudet neuvotella Pakarin keittiön vuokrauksesta.


41     Kohdeavustukset järjestöille kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen
         - esityksen mukaisesti

42     Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset
         - esityksen mukaisesti

43     Nuorisokyselyn tulokset 2023
         - esityksen mukaisesti

44     Kunnanhallituksen vuoden 2023 talousarvion käyttösunnitelman hyväksyminen
         - esityksen mukaisesti

45     Kuntalais- ja valtuustoaloitteet v. 2022
         - esityksen mukaisesti

46     Teknisen toimen henkilöstön ilmoitus luottamushenkilöiden epäasiallisesta
         käytöksestä
         Valtuuston puheenjohtajisto on saanut valmiiksi tiedonkeruun
         luottamushenkilöiden osalta. 17.2.2023 on saatu yksilöity ilmoitus
         epäasiallisesta käytöksestä. Teknisen toimen henkilöstö on suorittanut
         mielenilmauksena ulosmarssin 20.2.2023.

         Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

47     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

48     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

Takaisin