A

Kunnanhallituksen päätökset 9.1.2023

09.01.2023

1      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
        - esityksen mukaisesti

2      Pöytäkirjan tarkastajien valinta
        - esityksen mukaisesti

3      Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjän valitseminen
        - esityksen mukaisesti

4      Ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden hankinta
        - esityksen mukaisesti

5      Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän valinta
        - esityksen mukaisesti

6      Kunnanhallituksen alaisten tehtäväalueiden hyväksyminen sekä vastuualuejohtajien ja
        tehtäväaluejohtajien määrääminen
        - esityksen mukaisesti

7      Hyvinvointijaoston valitseminen
        pj. Harri Lumme
        vpj. Linda Lähdeniemi
        jäsenet  Sirkka Madekivi, Matti Seppä ja Marja Wakkala

8      Hallinto- ja talousjohtajan viran julistaminen haettavaksi
        Valintatyöryhmään valittiin seuraavat:
         pj. Harri Lumme
         jäsenet Marja Wakkala, Sami Uutto, Linda Lähdeniemi ja Tuija Ojala
         työryhmän sihteeriksi valittiin Oili Mölsä

         Työryhmälle annettiin valtuudet päättää valintaprosessista.

9      Kiinteistö Oy Puistokodin osakkeiden myyminen
        - esityksen mukaisesti

10    HR-Heikkilä Ky:n vuokrasaatavien poistaminen
        - esityksen mukaisesti

11    Ari Prihtin ehdotusponsi / Teknisen johtajan virka
        Esittelijä muutti esityksensä siten, että tässä pykälässä käsitellään vain kohta 1.

        Linda Lähdeniemi esitti, että kunnanhallitus pyytää tekniseltä johtajalta selvitystä työtehtävistä,
        jotta valtuustoaloite voidaan käsitellä ja saadaan tarpeeksi laajaa tietoa teknisen johtajan työnkuvasta.

        Marja Wakkala kannatti Lähdeniemen esitystä. Lähdeniemen esitys hyväksyttiin äänin 0 - 7.

        Kunnanjohtaja jätti eriävän mielipiteen.

12    Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:n talouden tervehdyttäminen
        - esityksen mukaisesti

13    Ilmoitusasiat
        - esityksen mukaisesti

14    Ajankohtaiset suunnitteluasiat
        - esityksen mukaisesti

15    Teknisen toimen henkilöstön ilmoitus luottamushenkilöiden epäasiallisesta käytöksestä

        Kunnanhallitus valitsi työryhmän selvittämään asiaan. Työryhmään valittiin
        kvalt pj. Harri Lumme, työryhmän puheenjohtaja
        khall pj. Linda Lähdeniemi
        kunnanjohtaja Tuija Ojala
        henkilöstöpäällikkö Tiina Mäkiranta, työryhmän sihteeri
        työsuojeluvaltuutettu Jonne RäsänenEsityslista

Takaisin