A

Punkalaitumen LAPE - lapsiperheiden palvelut

Suomen hallituksen yksi kärkihankkeista on Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Kärkihanke liittyy tiiviisti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen,  jossa palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

•  Lisätietoa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta osoitteesta http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
•  Pirkanmaalla Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan sekä ns. sote-uudistukseen liittyy lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä.
 

Punkalaitumen LAPE-ryhmään on sivistyslautakunta määrännyt sivistystoimen johtajan ja päivähoidon johtajan sekä kutsunut mukaan Punkalaitumen seurakunnan ja MLL:n edustajat. Punkalaitumen LAPE-ryhmä edustaa kuntaa LAPE-hankeen ohjausryhmässä, joka on yhteinen Sastamalan kaupungin kanssa. LAPE-hanketta koordinoi Tampereen kaupunki ja siinä on mukana suurin osa Pirkanmaan kunnista.

Punkalaitumen LAPE-ryhmän asettamat tavoitteet:

  1. Kootaan tieto Punkalaitumen lapsiperheiden palveluista tälle LAPE-sivustolle ja pyydetään Sastamalaa kokoamaan heidän tuottamansa punkalaitumelaisille tarkoitetut palvelut esim. palveluoppaaksi.
  2. Pidetään muutaman kerran vuodessa paikallisten toimijoiden yhteispalaveri päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi ja tiedon kulun varmistamiseksi.
  3. Lähdetään mukaan Sastamalassa käyttöön otettavaan Perhekummi-/Rinnalla kulkija–toimintamalliin.
  4. Muistutetaan lähipalveluiden saatavuuden tärkeydestä myös pienten paikkakuntien kohdalla maakunta- ja SOTE-uudistusten suunnittelussa.

Punkalaitumen seurakunnan kotisivut

MLL:n Punkalaitumen paikallisyhdistyksen kotisivut

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Punkalaitumella