A

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelulla suojellaan ympäristöä ihmisten haitoilta.
Ympäristönsuojelu on ihmisen toiminnasta aiheutuvan elinympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisemistä ja jo aiheutuneiden haittojen rajoittamista tai poistamista.  

Yleisiä ympäristönsuojelutavoitteita ovat:

  • luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja sen kestävän käytön edistäminen
  • vesistöjen hajakuormituksen vähentäminen
  • ilman laadun heikkenemisen estäminen
  • pohjavesien säilyminen puhtaana
  • jätteiden syntymisen vähentäminen

Tehtäviin kuuluu mm. ympäristölupien käsittely, jätehuollon valvonta, luonnonsuojelu, lausuntojen antaminen sekä vesiin, ilmaan, maaperään ja meluun liittyvät kysymykset.

Yhteystiedot:

Sähköposti: ymppi(at)sastamala.fi

Vammala ja Punkalaidun
Ympäristötarkastaja Heidi Leppinen
p. 0400 805 432

Ympäristönsuojelu (Sotesi.fi)