A

Ympäristöterveydenhuolto

Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut (Sotesi).

Tehtäviin kuuluvat mm.
- ympäristölupien käsittely
- maa-aineksen ottoluvat
- jätehuollon valvonta
- ruoppaus- ja ojitusasiat
- patterointi-ilmoitukset 
- luonnon-, vesien- ja ilmansuojelu.

Lausunto-, ohjaus- ja neuvonta-asioissa käänny Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteyshenkilön puoleen.

Ympäristönsuojelu (Sotesi)