A

Punkalaitumelaisten hyvinvoinnin kulmakivet

Kuva Hyvinvointisivu

Punkalaitumella on monia kuntalaisten hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä,tilaa ja avaruutta riittää. Luonto on lähellä, kaduilla on turvallista kulkea, perusterveydenhuollon palvelut löytyvät ja pienessä kunnassa nämä ovat myös helposti saavutettavissa. Päättäjät ja viranhaltijat tekevät päätöksiä, joilla on vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin. Kuntalaisilla on mahtava tilaisuus vaikuttaa tähän päätöksentekoon vastaamalla erilaisiin kyselyihin, joita aika ajoin järjestämme tai tekemällä kuntalaisaloitteen. Kunnassa laaditaan valtuustokausittain myös hyvinvointikertomus ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma.Open this document with ReadSpeaker docReader

Kirjasto on perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi monipuolisen toiminnan ja kulttuurityön keskus läpi vuoden. Kirjastolta voit saada liikuntaneuvontaa tai lainata kirjaston aineiston lisäksi liikunta-ja apuvälineitä. Omatoimiaukioloaikojen puitteissa voit asioida kirjastolla aina aamusta iltaan asti. Saman katon löydät asiointipisteen, joka tarjoaa sinulle apua arjen eri tilanteissa.

Työttömyyden tai muun elämän kriisin kohdatessakin löydät apua omasta kunnastasi. Työllisyydenhoidon palveluissa pyrimme löytämään kohdennetusti parhaat ratkaisut, joilla asiakkaan elämänlaatu paranisi ja tunne osallisuudesta yhteisöön vahvistuisi.

Kunnassamme toimii lähes 70 yhdistystä, jotka järjestävät monipuolisesti toimintaa eri-ikäisiä kuntalaisia ajatellen. Kunnan ylläpitämästä tapahtumakalenterista löydät myös eri yhdistysten järjestämät tapahtumat.

Punkalaitumen moninaiset liikuntamahdollisuudet niin sisä -kuin ulkoliikuntaan antavat mahtavan mahdollisuuden kuntalaisille huolehtia omasta hyvinvoinnistaan yksin tai yhdessä harrastaen. Olemme laatineet terveysliikuntasuunnitelman ja siihen liittyvät liikuntasuositukset, joiden avulla kuntalaiset voivat itse toimia hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. Ohjattua liikuntaa kunnassa tarjoaa kunnan oman vapaa-aikatoimen ja eri seurojen lisäksi Sataopisto, jonka laaja kursssitarjonta antaa erinomaisen mahdollisuuden niin henkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin ylläpitoon.

Nuoremman sukupolven punkalaitumelaisilla on käytössään vuonna 2020 valmistuneet uudet opetustilat ja myös pienimmät kuntalaiset pääsivät samana vuonna uuteen päiväkotiin. Kouluikäisten hyvinvoinnista sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluista huolehdimme tiiviissä yhteistyössä Sastamalan kaupungin ja Pirhan kanssa. Muutoinkaan ei nuorisoa ole Punkalaitumella unohdettu, aktiivinen nuorisovaltuusto järjestää tapahtumia, nuorisotilassa voi viettää aikaa ystävien kesken ja Nuorten Nosturi -hankkeen hanketyöntekijän kanssa voi pohtia tulevaisuuden suunnitelmia ja saada apua suunnitelmien toteuttamisessa. 

 

Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan ja vertailemaan punkalaitumelaisten hyvinvoinnin tilaa.

Terveyspuu kuvaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilannetta kunnassa. Pääset myös vertaamaan Punkalaitumen tilannetta muihin Pirkanmaan kuntiin.

Linkki Terveyspuu

 TEAviisari on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama mittari, joka näyttää kuntasi terveydenedistämistyön suunnan. TEAviisariin pääset tutustumaan alla olevasta linkistä.

 TEA viisari